Voor wie?

In de trainingen en workshops van Ki-coach staat Fysiek Leren centraal. De trainingen zijn gebaseerd op de principes van Aikido (een Japanse krijgskunst), Possibility Management en NLP.

Voor wie zijn de trainingen en workshops geschikt / bedoeld?


Keuzemenu


1. Particulieren, dus voor jou

Over leren omgaan met veranderingen, beter voor jezelf opkomen, meer zelfvertrouwen, omgaan met weerstand, conflicten en stress, succesvol worden, opnieuw richting geven, weer passie in je leven brengen.

Ik wil veranderen

“Hoe kan ik mezelf veranderen? Hoe kan ik een 2.0 versie van mezelf maken?” Blijkbaar werkt het niet meer hoe je de dingen tot nu toe hebt gedaan. En hoe makkelijk is het niet, om in die oude patronen terug te vallen.

Met de training VeranderKracht ga je niet-werkende-patronen ‘opsporen’. En vanuit onder andere Aikido, Possibility Management en NLP leer je principes en technieken om het oude los te laten en het nieuwe eigen te maken.

Neem contact op

Hoe kan ik omgaan met veranderingen

Onze omgeving is voortdurend in verandering. Reorganisatie op het werk, ontslag, veranderingen in de thuissituatie zoals opgroeiende kinderen, echtscheiding, ziekte, overlijden. Iedereen komt er mee in aanraking. En soms komt er teveel op je af of is het te heftig. Hoe ga je daar mee om?
Dat betekent dat je weer houvast moet gaan in een wereld die niet meer hetzelfde is. Leer weer meebewegen en richting geven. Het is zaak om beweging te creëren in wat is vastgelopen of niet meer werkt. Ook in jezelf!
Je bent zelf in elk geval een constante factor. En dan is het handig als je zicht hebt op hoe je omgaat met veranderingen en of dit effectief is. In de training leer je verschillende strategieën om met verandering om te gaan, te focussen en contact te houden met je omgeving. Uiteindelijk vind je je weg weer en creëer je nieuwe mogelijkheden.

Neem contact op

Ik kom te weinig voor mezelf op

“Ik vind het moeilijk om nee te zeggen. Hoewel ik eigenlijk weet, dat dat beter voor mij zou zijn geweest.“ Als we het lastig vinden om nee tegen een ander te zeggen, dan zijn we loyaler aan een ander dan aan onszelf. En daar doen we onszelf tekort mee.

Als je te weinig nee tegen een ander zegt en te weinig ja tegen jezelf (en dat te lang of te vaak doet) betaal je vaak een hoge prijs: demotivatie, innerlijk afhaken, stress, ziek worden of bijvoorbeeld een burnout. In deze training leer je weer loyaal te worden aan jezelf.
Na afloop van de training zul je eerder signaleren wanneer je trouw bent aan jezelf en wanneer niet. Je maakt onderscheid tussen verwachtingen van een ander en verwachtingen van jezelf. Je leert beter je grenzen te voelen en aan te geven. Je leert technieken om meer verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen en weer stevig in het leven te staan.

Neem contact op

Gebrek aan zelfvertrouwen

Als je onzeker van jezelf bent, ben je snel bang dat het misgaat. En omdat je bang bent dat het mis gaat, heb je eigenlijk je focus gericht op het misgaan. En waar je aandacht aan geeft wordt groter. Dus is het de kunst beter te leren focussen. Betere doelstellingen te formuleren, waar je aandacht is gericht op succes.
Als je de training gaat volgen ga je ook kijken naar wat je mindset is. Hoe jij gewend bent om naar jezelf te kijken. Dat is eigenlijk je blauwdruk van hoe je functioneert. Want hoe je denkt, is hoe je je gedraagt, is hoe je beweegt. Met behulp van aikido ga je voelen hoe dit werkt. En tegelijkertijd leer je vanuit beweging hoe je je mindset kunt veranderen. Hoe je bijvoorbeeld door ademen, focussen, steviger staan ook je mind kunt beïnvloeden. En daarmee dus ook je zelfvertrouwen.

Neem contact op

Hoe leer ik omgaan met weerstand en conflicten

Je kunt op vele manieren omgaan met weerstand en conflicten. Proberen er aan te ontkomen kost veel energie en lost niets op. Het is maar 1 van de 7 strategieën om met weerstand en conflicten om te gaan.
Bij het omgaan met weerstand en conflicten, wordt veel van je gevraagd: je moet ergens voor staan, je wil de ander overtuigen en de ander jou. En als de ander beter gebekt is of het groter ego heeft, dan wordt het extra lastig

De principes van aikido gaan je helpen. In het aikido heb je voortdurend te maken met een conflict: je wordt steeds aangevallen. Met aikido leer je om bij een aanval te ontspannen, uit de aanvalslijn te stappen en je leert hoe je de aanval overneemt. Dezelfde principes kun je toepassen in het dagelijks leven: dus bij weerstand en conflicten.

Omgaan met weerstand en conflicten wordt daarna misschien niet je hobby, maar je kunt andere strategieën inzetten om met een conflict om te gaan en je voelt je steviger en meer overtuigd van jezelf.

Neem contact op

Hoe kan ik omgaan met stress

Je hebt gezonde en ongezonde stress. Een bepaalde mate van ‘spanning’ is goed voor ons. Stress houdt ons scherp, laat ons beter presteren. Maar het kan ook teveel zijn. Teveel spanning doordat je een nare gebeurtenis hebt meegemaakt, een scheiding, relatieproblemen, te hoge werkdruk, alleenstaande ouder zijn …. En dan haalt stress je onderuit.
Als er teveel stress komt, vergeten we dat we zelf ons leven kunnen sturen en positief kunnen beïnvloeden. We vergeten dat we andere beslissingen kunnen nemen, anders met het probleem kunnen omgaan, of anders tegen het probleem kunnen aankijken. Het is de kunst om weer de regie over je eigen leven te hebben, het initiatief weer in eigen handen te nemen en goed voor onszelf te zorgen. Met behulp van Aikido en NLP ga je daarmee aan de slag.

Neem contact op

Hoe word ik succesvol?

Wie wil niet succesvol zijn? En toch lukt het niet iedereen om dat te worden.
Vaak saboteren we ons eigen succes. Door te snel te stoppen, door onzeker te zijn, door uit te stellen, door slecht voor te bereiden …..
En als je succesvol wilt zijn in iets, maar waar je passie niet ligt, wordt het lastig om daar ook goed en succesvol in te zijn. Het gaat pas stromen als je passie voor iets groter is dan de problemen die je tegenkomt. Passie geeft zoveel energie dat je de problemen die op je weg komen, je niet belemmeren om door te gaan.

Als je succesvol wil worden moet je jouw functioneren en je problemen onder ogen zie n. Is je mindset juist? Weet je precies wat je wilt? Wat is het precies waar je tegenaan loopt? Wat zijn je grootste angsten? Als je dat eenmaal duidelijk hebt, kun je gaan werken aan je succes. En dat is even hard werken. Omdat je anders moet denken dan je gedaan hebt, anders moet doen dan je gewend bent. En op de een of andere manier lijkt het of je steeds in de oude stand wordt getrokken. Daarom trainen, trainen, trainen. En dan zul je zien dat succes aan je deur gaat kloppen.

Neem contact op

Dan ben je hier aan het juiste adres. Je kan kiezen voor individuele coaching of de training VeranderKracht (een intensief persoonlijk verandertraject in groepsverband van 30 dagen) of de workshop De 7 Reactiestrategieën


2. Voor Bedrijven

Ki-coach levert sinds 2001 bedrijfstrainingen en ‘hands-on’-workshops gebaseerd op de principes van Aikido (Japanse verdedigingskunst), NLP en Possibility Management op het gebied van onder andere:

Change management

Organisaties bevinden zich voortdurend in verandering. Reorganisaties, fusies, samenvoegen of opheffen van afdelingen zijn aan de orde van de dag. Er is bijna geen organisatie waar complete rust is. Daarmee is de uitspraak "Het enige wat zeker is, is dat alles voortdurend veranderd" heel typerend geworden voor deze tijd.
Dat betekent dat je houvast moet vinden in een dynamische omgeving, moet leren meebewegen en richting geven. En het is zaak om beweging te creëren in wat organisatorisch is vastgelopen of niet meer werkt. Ook in jezelf!
In snel veranderende tijden kunnen we niet meer alles met het hoofd volgen of bedenken. Met ons lichaam pakken we veel meer signalen op dan we met ons hoofd kunnen doen. Vandaar dat het belangrijk is om je lichaam vol te betrekken in wat we ervaren en waarover we moeten beslissen. Zeker bij veranderingsprocessen.
In een veranderende wereld ben je zelf in elk geval een constante factor. En dan is het handig als je zicht hebt op hoe je omgaat met veranderingen en of dit effectief is. In de training leer je verschillende strategieën om beweging te creëren, te focussen en contact te houden met je omgeving.

Leiderschap

Leiderschap gaat over visie, weten waar je heen wilt. En daarnaast weet je verbinding te maken en te houden met de mensen die jij naar het doel leidt. Jij bent het kompas, de inspiratiebron. Je weet weerstand om te buigen in beweging. Als het moeilijk wordt kun jij de koers vasthouden.
Aikido is een Japanse martial art. Veel principes van deze kunst kun je gebruiken voor het versterken van je leiderschap:

  • gebruik van de kracht van de ander in plaats van tegen de kracht van de ander in te gaan;
  • de ander ‘meenemen in zijn eigen beweging’;
  • hoe je beter kunt aansluiten;
  • je focus kunt versterken of bijvoorbeeld
  • hoe je effectiever met conflicten kunt omgaan.
    Gebruik de principes van het aikido om jouw leiderschap te verbeteren.

Persoonlijke effectiviteit

‘Persoonlijke effectiviteit’ is een training waarbij praktische vaardigheden, nieuwe manieren van denken en inspirerende benaderingen worden aangeboden om je persoonlijke effectiviteit een nieuwe impuls te geven.
Hoe we denken dat we zijn en hoe we zijn, verschilt nog wel eens. Soms denken we dat we effectiever of minder effectief zijn, dan dat anderen ons ervaren. Vaak hebben we andere beelden hoe we omgaan met bijvoorbeeld contact maken, weerstand of veranderingen, dan we in de praktijk laten zien. Een spiegel voorgehouden krijgen kan helpen om weer te weten waar je staat. Als je weet waar je staat kun je weer op weg gaan. Op weg naar nieuwe mogelijkheden. Deze training, gebaseerd op de principes van Aikido voorziet hierin.

Omgaan met weerstand en conflicten

Deze training gaat over hoe je op 7 verschillende manieren kunt omgaan met conflicten. Over hoe je anders kunt reageren op de buitenwereld. Hoe je meer met jezelf in balans komt, hoe je je punt kunt maken zonder dat dat ten koste van de relatie hoeft te gaan. Deze workshop gaat over jouw mindset, jouw gedrag en hoe je effectiever met conflicten om kunt gaan. We werken onder andere met de principes van aikido (een Japanse zelfverdedigingskunst) en NLP.

Beïnvloeden

Beïnvloeden gaat over de richting van de ander weten te veranderen. Bij aikido betekent dat de ander fysiek van richting veranderen. In de dagelijkse praktijk doen we dat vaak met woorden, intentie en lichaamshouding. Maar de essentie is hetzelfde. Je hebt contact met de ander nodig om te weten wat de ander wil, je hebt visie nodig om te weten waar je heen wilt. En met de juiste woorden, de juiste benadering kun je beide met elkaar verbinden. Weerstand lost op in beweging.
Met oefeningen uit het aikido ga je ervaren hoe jij omgaat met weerstand, hoe je weerstand omzet in beweging. Je leert je eigen reactiepatronen herkennen (en die van een ander) en uitbreiden. Je ervaart hoe je je doel beter kunt vasthouden en hoe je de ander daarin meeneemt.

Assertiviteit

Assertiviteit - Leren loyaal te zijn aan jezelf
Loyaal zijn aan een ander of aan je werk is goed. Daarbij ook nog loyaal zijn aan jezelf is beter. Zeker op de lange termijn. Wie dat niet is, betaalt vaak een hoge prijs: demotivatie, innerlijk afhaken, stress, ziek worden of bijvoorbeeld burnout. In deze training leer je weer loyaal te worden aan jezelf.
Assertiviteit – leren loyaal te zijn aan jezelf is een training waarbij praktische vaardigheden, nieuwe manieren van denken en inspirerende benaderingen worden aangeboden om binnen een omgeving die veel van je vraagt loyaal aan jezelf te blijven.

Resultaten
Na afloop van de training assertiviteit – leren loyaal te zijn aan jezelf zul je eerder signaleren wanneer je trouw bent aan jezelf en wanneer niet. Je maakt onderscheidt tussen verwachtingen van een ander en verwachtingen van jezelf. Je leert beter je grenzen te voelen en aan te geven. Je leert technieken om meer verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen.

Communicatie

Als je met aikido de beweging van een ander wilt overnemen, moet je goed aansluiten. Je sluit aan op de ander. Je past je met al je aikidotechnieken aan op de ander. Met communicatie doe je in wezen hetzelfde. Dan sluit je ook aan op de ander. Om goed te communiceren moet je weten hoe de ander luistert. Doe je dat niet, dan ben je eigenlijk alleen met jezelf bezig; met hoe jij communiceert.
Heb je eenmaal kunnen aansluiten, dan is het de kunst om de ander in jouw verhaal mee te nemen. Dat doe je met passie, met overtuiging, met innerlijke kracht. Het is steeds weer spelen met aansluiten en richting geven. Met oefeningen uit het aikido ga je ervaren waar jij je communicatie kunt verbeteren.

Teamactiviteit

Heb je met je team een zware ‘Hei-dag’? Wil je naast allerlei inhoudelijke agendapunten ook nog even ‘iets anders’ doen? Dan biedt de workshop Aikido on the Job uitkomst. In 1 a 2 uur laat je het team letterlijk in beweging komen met de principes van Aikido. En vrijwel altijd kan de workshop worden aangepast op het thema van de bijeenkomst. Van communicatie tot doelgerichtheid, van samenwerken tot veranderen. Na afloop heb je met elkaar een nieuw referentiekader eigen gemaakt om jullie problematiek vanuit een nieuwe en effectieve invalshoek te benaderen. Dus dubbel succes: iedereen is in beweging gekomen en meer mogelijkheden om jullie probleem op te lossen.

Ervaringen

"I invited Peter for a 1-hour Aikido session during a 2 day conference. My goals with such a session were:
• Energize the group with a ‘something completely different moment’ (esp after lunch on the 2nd day)
• Group bonding
• Combination of fun & informative
Peter certainly managed to meet these goals, instead he exceeded my expectations!! The group highly liked it and remained energetic for the rest of the day. Also great to experience how Peter could link Aikido with work goals and situations.
Based on my very positive experience, I can highly recommend Peter!"
Niels Tromp, Global Head of Tax at Arcadis

"Peter heeft in een korte workshop op zeer effectieve manier vele collega's uit alle geledingen van mijn teams laten ervaren wat hun kracht is en wat hun valkuilen zijn. Goede balans tussen theorie, doen en ervaren. Peter zijn feedback is spot on. Dit was voor ons action learning optima forma. Aikido on the job heeft vele ogen geopend en is toepasbaar in alles wat je doet." Perry Hoogerwerf, Directeur General Business Services, Facility Management en Support Executive Board VIVAT


3. Voor Trainingsbureaus, Opleiders en Trainers

De grote meerwaarde van Ki-coach voor trainingsbureaus en opleiders is dat we diverse leerthema's voelbaar kunnen maken: Hoe je leiding geeft, hoe je omgaat met verandering, weerstand, hoe je beïnvloedt .... en hoe de principes van aikido het leerprogramma kunnen ondersteunen.

Wil je meer weten over de manier waarop? Klik op Methodiek.
Meer info over de vorm waarin? Klik op Aikido on the Job
Direct contact? Bel 06 - 19 59 69 10 of

Neem contact op

  • "Jouw workshop was een buitengewoon waardevolle aanvulling op het programma. Dit kwam ook weer prachtig tot uitdrukking tijdens de ochtend, waarin iedereen in subgroepen rollenspellen deed met twee acteurs. Dezelfde patronen waar jij mensen de avond tevoren op had gewezen, werden opnieuw zichtbaar. Dankzij het feit dat wij erbij waren geweest, konden we mensen daar opnieuw op wijzen, aan herinneren. Heel zinvol dus ook voor trainers om erbij te blijven." Betty de Haan | Life Coach Senior Trainer - Dreams in Business

Privacy
Disclaimer
Algemene voorwaarden

Copyright 2021 Ki-Coach