De bron

Alle Aikido on the Job bedrijfstrainingen en workshops van Ki-coach komen voort uit twee bronnen: Aikido en Possibility Management

Aikido is een Japanse krijgskunst en betekent vrij vertaald ‘het met de stroom van het leven meegaan en daarmee ook in je kracht komen’. Bij aikido is het de kunst om zo vloeiend mogelijk contact te maken met ‘je aanvaller’ en de aanval te neutraliseren. Je vecht niet tegen de energie van de ander, maar je maakt er gebruik van! Met name de fysieke ervaring geeft een extra dimensie aan de trainingen: gedrag en overtuigingen komen direct boven water, je leert sneller, het blijft beter hangen en het is leuker.
Aikido | O SenseiAikido | Bacas senseiAikido | Peter van Oosterhout | Ki-coach
O Sensei              Bacas sensei         Peter, Pelle en Katinka van Oosterhout

Aikido maakt je krachtig zonder spierkracht. Ervaren dat je door zacht (ontspannen) te zijn veel sterker bent. De kracht van aikido ligt in de eenvoud, je hoeft er eigenlijk niets voor te doen! En het niets doen is voor velen van ons juist het moeilijkst. Wij zijn zo gewend om veel kracht te gebruiken en inspanning te leveren bij de dingen die we doen.

Je leert ontspannen. Vooral op momenten met confrontaties, je leert je balans te houden of te herstellen, steviger op de grond te staan, je leert jezelf en een ander te leiden. Je leert met confrontaties om te gaan. Niet door te vechten, maar door in contact met jezelf en de ander in balans te blijven.

Door te trainen, leer je je cellen dat er een andere mogelijkheden zijn dan te vechten of te vluchten. Dit werkt door in je dagelijks leven, thuis en op het werk. Peter Bacas sensei (2006 † ) was 13 jaar Peters leraar. Peter was 12 jaar docent aikido in Leiden

Possibility Management is een methodologie om mogelijkheden te creëren en is ontwikkeld door Clinton Callahan (foto).

clintoncallahan
“You must find some way to love them
before you create possibility for them.”

Clinton Callahan

 

 

“99% van de mogelijkheden die we ter beschikking hebben zijn onzichtbaar voor ons door de manier waarop we denken.” We slagen of falen niet door ‘omstandigheden’, maar door de keuzen die we maken. De kwaliteit van die keuzen hangt volledig af van de kwaliteit van onze opties. Als een optie onzichtbaar is, kun je deze niet kiezen.